ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุลโรงเรียนบ้านหนองเจริญโรงเรียนบ้านกล้วย สพท.สพป.ราชบุรี เขต 1
2นางวาสนา ภูผาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3สพป.ลำพูน เขต 2 สพท.สพป.ลำพูน เขต 2
3นางสาววราภรณ์ อภิวรกิจพันธ์โรงเรียนบ้านพุเตยโรงเรียนบ้านดอนรัก สพท.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
4นางปิยนันท์ จันทะจิตต์โรงเรียนไทรโยคใหญ่โรงเรียนบ้านหนองกรด สพท.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
5นางน้ำทิพย์ เนาวบุตรโรงเรียนไทรโยคใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพท.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
6นางชนากานต์ พิภูษณะเดชโรงเรียนบ้านบ้องตี้โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว สพท.สพป.ราชบุรี เขต 2
7นางสาวเชาวนี สุวรรณทองโรงเรียนบ้านกุยแหย่โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภานที่ 176 สพท.สพป.พิจิตร เขต 2
8นางกฤษณา ณ ลำปางโรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาวโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สพท.สพป.พิจิตร เขต 2
9นางปณิฏา มะหลีแก้วโรงเรียนบ้านไร่ป้าโรงเรียนบ้านร้องเรือ สพท.สพป.ลำพูน เขต 1
10นายพิชิต ตรงต่อกิจโรงเรียนบ้านท่าดินแดงโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย สพท.สพป.พิษณุโลก เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3